De foto’s 'untitled 1', '-2', '-3' en '-4' zijn ontstaan tijdens een opdracht voor projektontwikkelaar Schipper Bosch-Karbouw. Ten behoeve van een boek werd Schuurman gevraagd om vanuit  door hun gerealiseerde bouwprojekten omgevingsfoto’s te maken.
“WERK”1989-1999, 10 jaar Schipper Bosch-Karbouw, Amersfoort; ISBN 90-9013898-6

De foto's 'untitled 6,7, 8,9 en 10 zijn ontstaan tijdens de residency op de Rijksakademie Amsterdam 1999.